THƯ MỜI

Viết bài tham luận và tham dự hội thảo khoa học

“Tuyên truyền về lồng ghép giới trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,

Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Trà Vinh.”

Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và chất lượng công tác tuyên truyền về lồng ghép giới trong nhà trường hiện nay, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Tuyên truyền về lồng ghép giới trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Trà Vinh” vào ngày 25/5/2016 tại trường Đại học Trà Vinh;

Trân trọng kính mời ……………………………………………………viết bài tham luận hội thảo khoa học theo các nội dung sau:

- Thực trạng công tác tuyên truyền về lồng ghép giới hiện nay tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Trà Vinh;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lồng ghép giới tại đơn vị công tác hoặc tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Trà Vinh;

- Chính sách dành cho công tác tuyên truyền về lồng ghép giới tại các cơ sở giáo dục;

- Mô hình đã thực hiện hiệu quả tuyên truyền về lồng ghép giới.

vHình thức bài tham luận

+ Bài tham luận đúng chủ đề, khổ A4 kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo (nếu có), được viết bằng tiếng Việt, đánh máy, bài viết đầy đủ từ 3000 - 5000 từ không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo, font chữ Times New Roman;

+ Bài viết được quy định theo trình tự: mở đầu, nội dung bài tham luận và kết luận;

+ Bài tham luận sẽ được Ban tổ chức biên tập và đăng trong kỷ yếu của hội thảo, tạp chí khoa học của trường.

vThời gian nhận bài tham luận: Từ ngày gửi thư mời đến hết ngày 19/5/2016.

vĐịa chỉ nhận bài tham luận

Bài tham luận gửi qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc Văn phòng Ban Giới và Dân tộc, số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Mọi thông tin về hội thảo quý vị vui lòng liên hệ cô Thạch Thị Kim Anh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 0973.611.717. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự tham gia của quý cơ quan nhằm góp phần thành công cho hội thảo.

HIỆU TRƯỞNG