Kính chào quý Thầy/Cô

Nhằm đánh giá thực trạng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong đồng bào dân tộc Khmer, khẳng định và nâng cao vai trò phụ nữ Khmer trong việc truyền dạy, bảo tồn, phát huy tiếng Khmer;

        Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý Thầy/cô tham gia viết bài với một số nội dung sau:

- Vị trí vai trò phụ nữ Khmer trong bảo tồn, phát huy tiếng mẹ đẻ;

- Thực trạng sử dụng tiếng Khmer trong bối cảnh giao thoa các nền văn hóa hiện nay;

- Lồng ghép các chính sách bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ dân tộc thiểu số vào các hoạt động của trường cao đẳng, đại học;

- Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò phụ nữ Khmer trong bảo tồn tiếng mẹ đẻ;

  • Thể thức viết bài

+ Bài tham luận được viết bằng tiếng Việt, đánh máy khổ A4, bài viết đầy đủ từ 3000 đến 5000 từ không bao gồm danh mục tham khảo. Bài viết gồm 03 phần: Tóm tắt nội dung, nội dung, kết luận, font chữ Times New Roman;

+ Bài viết để lại thông tin gồm họ và tên tác giả (học hàm, học vị), đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email.

  • Thời gian nhận bài tham luận: Từ ngày gửi thư mời đến hết ngày 20/6/2017.
  • Địa chỉ nhận bài tham luận:

Bài tham luận gửi qua địa chỉ emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc

Văn phòng Ban Giới và Dân tộc, số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp.Trà Vinh;

Mọi thông tin về hội thảo quý đại biểu vui lòng liên hệ cô Thạch Thị Kim Anh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 0973.611.717. Ban tổ chức hội thảo trân trọng cảm ơn sự tham gia của quý đại biểu, quý cơ quan nhằm góp phần thành công cho hội thảo. 

Trân trọng.