CLB Văn hóa Nghệ thuật Khmer

Slogan: “Vui chơi, học tập, giữ gìn, phát huy bản sắc”

Ngày thành lập: 09/9/2010

Ban Chủ nhiệm

  1. Chủ nhiệm:

Sơn Cao Thắng – Ban Giới và Dân tộc

SĐT: 0168.320.9245

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Phó chủ nhiệm (phụ trách Nghệ thuật):

Sơn Kim Hà – Bộ môn Nghệ thuật

SĐT: 0165.2777.488

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Phó chủ nhiệm (phụ trách Văn hóa):

Sơn Ngọc Khánh – Bộ môn Văn hóa học

ĐT: 093.600.43.03

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Phó chủ nhiệm (phụ trách Phong trào):

Kim Chanh Thon – Ban Quản lý KTX

ĐT: 0168.222.66.16

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Phó chủ nhiệm (phụ trách Giới):

Thạch Ngọc Xuân  – Ban Giới và Dân tộc

ĐT: 090.496.44.05

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Lịch sử hình thành:

CLB Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ tiền thân là Câu lạc bộ Khmer trực thuộc Ban Giới và Dân tộc. Câu lạc bộ chính thức hoạt động từ ngày 09 tháng 9 năm 2010 vào tối thứ năm hàng tuần tại Khu III, Đại học Trà Vinh với các lĩnh vực: Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Kỹ năng mềm. Cùng với việc thành lập Câu lạc bộ, chương trình văn nghệ chào mừng các lễ lớn của dân tộc Khmer như: Chôl Chnam Thmây, Đônta, Okombok hàng năm và các phong trào văn hóa, văn nghệ cũng được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sân chơi bổ ích và góp phần giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc.

Đến ngày 29 tháng 4 năm 2013 với sự phối hợp giữa Ban Giới và Dân tộc và Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ Câu lạc bộ Khmer đã có bước phát triển, trưởng thành và đổi tên thành Câu lạc bộ Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ dưới sự quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ Ban Giới và Dân tộc. Câu lạc bộ được sinh hoạt vào lúc 18 giờ 30 phút các ngày thứ bảy hàng tuần tại sảnh khoa Nông nghiệp Thủy sản. Năm 2014, Câu lạc bộ dời sang sinh hoạt tại sân khấu khu Thực hành -Biểu diễn, khoa Ngôn ngôn ngữ – văn hóa – nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Được sự quan tâm sâu sắc từ Ban Giám hiệu, trưởng Ban, trưởng Khoa,  Câu lạc bộ Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ ngày càng phát triển, là sân chơi bổ ích, phát huy sở trường, nghiên cứu học tập về văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

* Chức năng:

Thu hút, tập hợp Công chức, viên chức; Đoàn viên – Thanh niên, Sinh viên – Học sinh và những cá nhân yêu thích ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung.

Giảng dạy, rèn luyện, phát hiện và bồi dưỡng thành viên tích cực để đóng góp vào hoạt động Văn – Thể – Mỹ của Khoa, Trường.

Hỗ trợ học sinh – sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cần thiết cho công việc tương lai.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn viên – Thanh niên đoàn kết rèn luyện và phát huy tính năng động, sáng tạo trong học tập và hoạt động phong trào.

* Nhiệm vụ của Câu lạc bộ:

Tham gia thực hiện các hoạt động phong trào của các Khoa, Trường.

Trang bị các kiến thức, kĩ năng và phương pháp trong các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật Khmer Nam Bộ

Gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa-nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập giữa các sinh viên trong và ngoài Trường.

Tổ chức các khóa tập huấn kĩ năng chuyên môn cho học sinh – sinh viên, ưu tiên rèn luyện các kĩ năng biểu diễn nghệ thuật.

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi về ngôn ngữ – văn hóa – nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Tổ chức giao lưu, tham quan tìm hiểu hoạt động văn hóa-nghệ thuật Khmer Nam Bộ thực tế tại các cơ sở Đoàn, cơ quan.

Kết hợp với các đơn vị tiến hành các hoạt động nghiên cứu nhu cầu, sở thích loại hình hoạt động văn hóa-nghệ thuật Khmer Nam Bộ, góp phần cải tiến hoạt động của CLB và các đơn vị.

Mở rộng hoạt động dịch vụ văn hoá văn nghệ, giao lưu phát triển thương hiệu Trường Đại học Trà Vinh.

* Lĩnh vực hoạt động:

Sinh hoạt các chuyên đề về văn hóa, nghệ thuật dân tộc Khmer;

Đào tạo hướng đến hình thành kĩ năng biểu diễn chuyên nghiệp cho sinh viên về các loại hình nghệ thuật dân tộc Khmer tiêu biểu: múa, âm nhạc…;

Sưu tầm, phổ biến thể loại văn học, âm nhạc, sân khấu… nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khmer;

Giới thiệu việc làm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu làm thêm;

Thực hiện dịch vụ dịch thuật Khmer – Việt, Việt – Khmer.

1. KỸ NĂNG TÌM VIỆC

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

 

2. KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ ĐƠN XIN VIỆC

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

 

3. KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

1. Luật số 73/2006/QH11 về bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

2. Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

3. Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03/5/2007 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

4. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

5. Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

6. Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

7. Công văn số 2443/LĐTBXH-BĐG ngày 14/7/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

8. Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

9. Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

 

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=1271

nhansu02

GIỚI THIỆU

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch hoạt động và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động về Giới và Dân tộc trong phạm vi Nhà trường.

2. Phối hợp với các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả về chương trình Giới và Dân tộc tại cộng đồng.

II. Mục tiêu hoạt động:

1. Nâng cao nhận thức về Giới và Dân tộc cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của Trường.

2. Bảo đảm các quyền lợi của nữ và dân tộc trong nhà trường.

3. Khuyến khích nữ và dân tộc đến học tại TVU, sau khi tốt nghiệp có việc làm và có thu nhập ổn định.

4. Giúp phụ nữ và người dân tộc mạnh dạn tham gia vào các hoạt động trong nhà Trường và cộng đồng.

5. Đảm bảo các hoạt động của Ban Giới – Dân tộc thực hiện một cách có hiệu quả.