THÔNG BÁO MỚI

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THƯ CHÚC MỪNG LỄ SÊNE ĐÔNLTA NĂM 2020

07 Tháng 9 2020
THƯ CHÚC MỪNG LỄ SÊNE ĐÔNLTA NĂM 2020

THƯ CHÚC MỪNG LỄ SÊNE ĐÔNLTA NĂM 2020

Công tác an sinh xã hội

25 Tháng 8 2020
Công tác an sinh xã hội

Ngày 21/8/2020, thực hiện “Công tác an sinh xã hội” tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc Khmer tại huyện Châu thành và Trà Cú, Ban Giới và Dân tộc trường Đại học Trà Vinh tổ chức thăm và tặng quà cho các em học có hoàn cảnh khó khăn. Ban đã trao 08 phần quà, mỗi phần quà bao gồm 20 quyển tập (nguồn vận động từ Đoàn Thanh niên), 10 bút bi, 01 bóp đựng viết, 01 balo (do trung tâm tin học và ngoại ngữ Victory hỗ trợ) hoặc 01 áo mưa (do ngân hàng Sài Gòn hỗ trợ) trao cho các em là thành viên của lớp...