THÔNG BÁO

V/v tuyển học viên tham gia dự án “Hỗ trợ hoạt động sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch – nâng cao năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer tại Trà Vinh” (giai đoạn 2)

 
   

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH – BG&DT ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ban Giới và Dân tộc về việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án “Hỗ trợ hoạt động sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch – nâng cao năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer tại Trà Vinh”;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các em sinh viên của Trường có nhu cầu được học nghề thủ công mỹ nghệ của dân tộc Khmer với nội dung cụ thể như sau:

   1. Thông tin chung về khóa học:

Dự án hỗ trợ mở lớp học nghề miễn phí cho sinh viên với 05 mô hình:

-         Kỹ năng làm mô hình mặt nạ chằn.

-         Kỹ năng làm mô hình chùa Khmer.

-         Kỹ năng làm mô hình ghe Ngo.

-         Kỹ năng làm mô hình dàn nhạc ngũ âm.

-         Kỹ năng làm sản phẩm kết cườm (quần áo, trang sức).

     2. Đối tượng và số lượng:

          - Đối tượng chiêu sinh: tất cả sinh viêndân tộc Khmer các Khoa thuộcTrườngĐại học Trà Vinh(ưu tiên sinh viên có hộ khẩu tại Phường 8, Phường 9 và Xã Long Đức Thành phố Trà Vinh).

          - Số lượng: 60 học viên.

   3. Hồ sơ đăng ký:    

-         Sổ hộ khẩu (Bản sao)

-         Giấy chứng minh nhân dân (Bản sao)

-         Đơn đăng ký tham gia dự án(liên hệ văn phòng Ban Giới và Dân tộc nhận đơn đăng ký).

   4. Thời gian và địa điểm đăng ký:

- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/3/2018

- Thời gian học dự kiến: từ ngày 20/3/2018 đến ngày 31/5/2018 (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau cho từng học viên).

- Nơi nhận hồ sơ:Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ban Giới và Dân tộc (E21.109 - khu Thực hành biểu diễn – Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh).

          Để biết thêm thông tin, các em liên hệ:

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Điện thoại di động: 0946486364(Cô Sa Riêng).

          Ghi chú: Học viên được học nghề miễn phí, được hỗ trợ tiền đi lại trong toàn khóa học.

          Rất mong nhận được hồ sơ tham gia của các ứng viên, sinh viên Trường.

         Trân trọng !

Nơi nhận:

- Niêm yết, VP.Đoàn-Hội;

- Các Khoa, P. CTSV;                 

- Lưu: VT,BG&DT.

HIỆU TRƯỞNG