Căn cứ kế hoạch số 12/KH-BG&DT ngày 17/9/2019 về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì sự tiến bộ phụ nữ”;

          Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tham gia Cuộc thi ảnh chủ đề “Nam – nữ chay tay góp sức hoạt động cộng đồng”, cụ thể sau:

          1. Đối tượngvà nội dung thi

- Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Trà Vinh

- Nội dung:

Ảnh chân dung, ảnh khung cảnh nam, nữ thể hiện nhân vật, sự kiện, gương điển hình vượt khó, sản phẩm nghiên cứu để nói lên sự bình đẳng của nam và nữ trong hoạt động lao động sản xuất.

2. Thời gian:

Từ ngày phát động cuộc thi đến 18 giờ 30 phút ngày 13/10/2019

3. Thể lệ Cuộc thi: Có thể lệ chi tiết kèm theo.

4. Giải thưởng:

Giải thưởng cuộc thi được công bố và trao giải trong buổi tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe học đường đúng cách, bạn đã biết?” ngày 18/10/2019 tại Hội trường E21.105 khu 1 trường Đại học Trà Vinh;

  - 01 Giải nhất + giấy khen: 500.000đ/giải;

  - 01 Giải nhì + giấy khen: 400.000đ/giải;

  - 01 Giải ba + giấy khen: 300.000đ/giải;

  - 03 Giải khuyến khích + giấy khen: 200.000đ/giải;

5. Đăng ký dự thi:

Ảnh tham gia gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Nội dung chủ đề trên email tác giả ghi rõ: Ảnh dự thi “nam-nữ chung tay góp sức hoạt động cộng đồng”. Trong email nêu tên các thành viên và số điện thoại.

Thông tin chi tiết về cuộc thi ảnh các bạn sinh viên liên hệ cô Xuân số điện thoại 090.496.4405 hoặc văn phòng Ban Giới và Dân tộc E21.109.

         Trên đây là thông báo của Đoàn Trường Đại học Trà Vinh đề nghị các đơn vị triển khai đến tất cả đoàn viên, hội viên, sinh viên thực hiện.

Nơi nhận:

- Đoàn cơ sở;

- Chi hội;

- Câu lạc bộ

- Lưu: VP Đoàn – Hội.

                         TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                         PHÓ BÍ THƯ

                      

                         (Đã ký)

                         Nguyễn Văn Thơ