THÔNG BÁO

Về việc hưởng ứng hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”

Căn cứ công văn số 536 /HPN – VP, ngày 07 tháng 2 năm 2020 của Ban Thường Vụ Hội LHPN tỉnh Trà Vinh về việc mời phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”;

Nhằm hưởng ứng các hoạt động trong Chương trình "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" và tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể nữ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên Trường mặc áo dài đồng loạt cùng cả nước vào ngày 06/3/2020 trong giờ làm việc và họctậpđể tạo kỷ lục số lượng người mặc áo dài nhiều nhất Việt Nam.

Phòng Hành Chính – Tổ chức, Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh, Phòng Truyền thông và Quảng bá cộng đồng, các Khoa trực thuộc Trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp thông báo cho toàn thể nữ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nhà Trường.

Đề nghị tất cả nữ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

 


                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                       (Đã Ký)

                                                Thạch Thị Dân