1. KỸ NĂNG TÌM VIỆC

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

 

2. KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ ĐƠN XIN VIỆC

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

 

3. KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).